Zvolte si oblast:

BeeClim: úspěšné včelaření v době klimatické změny

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj
Název projektuBeeClim: úspěšné včelaření v době klimatické změny
Internetové stránky projektu

https://www.geoinformatics.upol.cz/event/beeclim-uspesne-vcelareni-v-dobe-klimaticke-zmeny-2

Číslo projektu3201400004
Realizátor projektu

Univerzita Palackého v Olomouci

Partner projektu z ČR

Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

Status

Projekt ukončen

Popis projektu

Cílem projektu je adaptace a snižovaní dopadů klimatické změny na včelaření skrze cílené provádění vzdělávacích kampaní s využitím masmédií, publikačních výstupů a systematického vzdělávání včelařů. Projekt cílí na zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o problémech včelaření spojených s klimatickou změnou, představení aktivních nástrojů a metodických postupů. Dílčím cílem projektu je implementace dlouhodobě sledovaných faktorů ve formě závěrů a doporučení pro úspěšné včelaření.
 

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 273 180,02 Kč

Schválený grant

1 273 180,02 Kč

Finanční prostředky z Norských fondů v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu podpořily projekt BeeClim – Úspěšné včelaření v době klimatické změny, který realizuje kolektiv pod vedením Dr. Jana Bruse a Dr. Jiřího Danihlíka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a partner projektu Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z. s.

Projekt reaguje na měnící se podmínky včelaření, meziročně narůstající počty včelařů a relativně vysoké zavčelení Česka. Nejen tyto faktory zvyšují rizika ztrát včelstev, které již od jara 2014 každoročně sledujeme v dotazníkovém šetření COLOSS: Monitoring úspěšnosti zimování včelstev (www.coloss.cz). Cílené vzdělávání včelařů a odborné veřejnosti je klíčem k úspěšnému a udržitelnému včelaření zohledňujícímu jak změny v průběhu včelařské sezóny, tak i prevenci rozvoje včelích nemocí.

Účelem projektu je tvorba mediálních kampaní, volně dostupných elektronických vzdělávacích materiálů, infografik a seminářů s cílem snižovat dopady měnících se klimatických podmínek na včelaření. Projekt se zaměří jak na efektivní zvládání varroózy s přihlédnutím k novým metodám, tak na hrozbu příchodu invazních druhů (např. Vespa velutina), ale také na problematiku měnící se úživnosti krajiny, nové datové zdroje a analýzy. 

Při přípravě materiálů najdou nemalé využití data získaná během osmi let monitoringu v rámci COLOSS: Monitoringu úspěšnosti zimování včelstev. Díky přátelským vazbám získaným v asociaci COLOSS bude možné na základě projektu pozvat zahraniční odborníky, kteří nás obohatí o své příklady včelařské praxe a odborné znalosti dotýkající se úspěšného včelaření.

Realizace projektu začala v září 2021 a skončí v červnu 2023. Během této doby budou postupně uvolňovány vzdělávací materiály a realizovány semináře. V důsledku přímého zapojení PSNV-CZ budou vzdělávací materiály vznikat synergicky, aby co nejlépe posloužily včelařské veřejnosti.