Zvolte si oblast:

Ozelenění zpevněných ploch v Ostravě-Porubě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuOzelenění zpevněných ploch v Ostravě-Porubě
Číslo projektu3214200003
Realizátor projektu

Statutární město Ostrava

Status

V realizaci od 11. 4. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

22 709 510,00 Kč

Schválený grant

17 372 775,15 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem a účelem projektu je omezit působení lokálních tepelných ostrovů na místní mikroklima, přispět k rozkvětu prostředí městské zástavby, zkvalitnění veřejného prostoru a zmírnění dopadů změny klimatu – lepší zasakování srážkové vody, záchyt prachu, snížení teploty, posílení místní biodiverzity.