Zvolte si oblast:

Voda na Broumovsku I

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Královehradecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuVoda na Broumovsku I
Číslo projektu3214200016
Realizátor projektu

Strategická rada regionu Broumovsko, o.p.s.

Partner projektu z ČR

Krajinohled, z.s.

Status

V realizaci od 11. 4. 2023

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 646 010,00 Kč

Schválený grant

4 319 197,65 Kč

Stručné shrnutí o projektu:

V rámci projektu bude zrealizován vodní a mokřadní biotop přiléhající k centru obce Otovice, dále 6 tůní a mokřadů o celkové ploše cca 2000 m2 a vysazeno 217 stromů a 440 keřů v liniích podél cest nebo v ploše zemědělské půdy.