Zvolte si oblast:

Osvětová kampaň: Jak správně topit

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuOsvětová kampaň: Jak správně topit
Internetové stránky projektu

https://www.spravnetopit.cz

Číslo projektu3201400114
Realizátor projektu

Liberecký kraj

Status

ukončen

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o podílu lokálních spalovacích zdrojů na pevná paliva na celkové úrovni znečišťování v Libereckém kraji, významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů a významu volby kvalitního paliva a jeho skladování, a o legislativních požadavcích s účelem motivace občanů ke správnému provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců a s apelem na ochranu zdraví.

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 152 706,50 Kč

Schválený grant

1 152 706,50 Kč

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti, zejména provozovatelů domácích topenišť, o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, o významu správné údržby a obsluhy těchto zdrojů, významu volby kvalitního paliva a jeho skladování a o legislativních požadavcích na spalování pevných paliv v lokálních topeništích. Účelem větší informovanosti veřejnosti je motivovat občany ke správnému, efektivnímu a ekologičtějšímu provozu domácích topenišť v souladu s pokyny výrobců, a tak přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Libereckém kraji.

V rámci projektu je z Norských fondů spolufinancováno vytvoření a distribuce osvětového videa, audio spotu a informační web. Dále uskutečnění osvětových akcí „Smokeman zasahuje“ a distribuce informačních a edukačních materiálů.