Zvolte si oblast:

Zdravé auto - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuZdravé auto - Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí u osobních vozidel
Internetové stránky projektu

https://www.ilaw.cas.cz/uvod/aktuality/predstavujeme-vysledky-projektu-zdrave-auto.html

Číslo projektu3201400125
Partner projektu z ČR

Asociace emisních techniků a opravářů, z.s. (ASEM)

Status

ukončen

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit odpovědnost společnosti při provozování motorových vozidel pozitivním způsobem (formou zábavné edukativní kampaně), aby došlo k vybudování dobré vůle občanů k opravám a údržbě vlastních vozidel, které nakonec mohou vést ke snížení škodlivých emisí z dopravy i při stávajícím vozovém parku (teoreticky) až o 1/3.

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 132 772,39 Kč

Schválený grant

1 132 772,39 Kč

Výstupy projektu: https://www.ilaw.cas.cz/vyzkum/class/projekt-zdrave-auto.html