Zvolte si oblast:

Ekologické vytápění dřevními palivy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuEkologické vytápění dřevními palivy
Číslo projektu3201400060
Realizátor projektu

Česká peleta, z.s.p.o.

Popis projektu

Cílem projektu je snížit negativní dopady lokálního vytápění na kvalitu ovzduší, zrychlit výměny nevyhovujících zdrojů lokálního vytápění, naučit lidi ekologicky topit, naučit odbornou veřejnost (topenáře a instalatéry) montovat funkční instalace, používat jakostní palivo a vysvětlit rozdíly v jeho kvalitativních parametrech apod.

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 300 000,00 Kč

Schválený grant

1 300 000,00 Kč