Zvolte si oblast:

Čisté vytápění domácností s Norskými fondy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuČisté vytápění domácností s Norskými fondy
Číslo projektu3201400024
Realizátor projektu

Topinfo s.r.o.

Popis projektu

Cílem projektu je informační podpora snížení emisí suspendovaných částic a benzo(a)pyrenu z lokálního vytápění domácností prostřednictvím zvyšování povědomí a odborné pomoci veřejnosti v oblastech: Obměna zdrojů tepla v sektoru lokálního vytápění domácností, Zlepšení kvality palivového dřeva používaného ve spalovacích stacionárních zdrojích při vytápění domácností, Informační podpora v oblasti vytápění domácností, Informační podpora projektů spojených s kvalitou ovzduší realizovaných v rámci OPŽP 2021 - 2022.

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 296 000,00 Kč

Schválený grant

1 296 000,00 Kč