Zvolte si oblast:

Lokální kvalita ovzduší – věc veřejná

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuLokální kvalita ovzduší – věc veřejná
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Status

ukončen

Popis projektu

Cílem projektu je popularizovat dané vysoce aktuální téma. Zvýšení povědomí o možnostech levných nepřímých metod sledování imisní zátěže prachovými částicemi může významně přispět k jejich častějšímu využívání k získávání informací o lokální úrovní znečištění ovzduší, které budou neopomenutelným podkladem k zavádění opatření pro celkové zlepšení kvality ovzduší v ČR.

Celkové způsobilé výdaje projektu

790 344 Kč

Schválený grant

790 344 Kč