Zvolte si oblast:

EKOABECEDA pro klima

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuEKOABECEDA pro klima
Internetové stránky projektu

https://www.recyklohrani.cz/cs/ekoabeceda/category/16

Číslo projektu3201400051
Realizátor projektu

Recyklohraní, o.p.s.

Status

Projekt ukončen

Popis projektu

Cílem projektu je vytvořit rozhlasový pořad, videa, publikaci a články, které žákům z MŠ, ZŠ a SŠ poskytnou informace o příčinách změny klimatu a o adaptačních a mitigačních opatřeních. Dále zajistit interakci formou workshopů, přes FB a na webu při plnění úkolů. Chceme u dětí posílit informovanost o změně klimatu a kritické myšlení. Především však chceme dosáhnout žádoucí změny postojů, a to v době, kdy se teprve formují jejich životní postoje a priority. Pedagogům dáme kvalitní

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 300 000,00 Kč

Schválený grant

1 300 000,00 Kč