Zvolte si oblast:

Klima. Klima? Klima!

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Zlínský kraj, Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuKlima. Klima? Klima!
Internetové stránky projektu

https://hostetin.veronica.cz/node/1298

Číslo projektu3201400081
Realizátor projektu

ZO ČSOP VERONICA

Status

Projekt ukončen

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 297 440,00 Kč

Schválený grant

1 297 440,00 Kč