Zvolte si oblast:

OBJEVOVAT A CHRÁNIT: Ohrožené světy vodních ekosystémů a jejich biodiverzity

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuOBJEVOVAT A CHRÁNIT: Ohrožené světy vodních ekosystémů a jejich biodiverzity
Číslo projektu3201400019
Realizátor projektu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partner projektu z donorského státu

Norwegian University of Life Sciences

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšení povědomí veřejnosti a vybraných skupin o vybraných tématech v oblasti vodních ekosystémů za účelem zlepšení jejich stavu. V rámci projektu bude vytvořena sada vzdělávacích a propagačních nástrojů, které budou různými formami zvyšovat povědomí o ochraně ekosystémů a sdílet na mezinárodní úrovni informace a postupy v ochraně vodních ekosystémů mezi odbornou veřejností.

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 300 000,00 Kč

Schválený grant

1 300 000,00 Kč

Cílem projektu je zvýšit povědomí a zájem veřejnosti o problematiku vodních ekosystémů a jejich biodiverzity, a to prostřednictvím vzdělávacích, popularizačních a výzkumných aktivit. Projekt se věnuje čtyřem aktuálním tématům: invazivní druhy ve sladkovodních ekosystémech, rybí migrace a bariéry na tocích, význam mimoprodukčních funkcí rybníků a trvale udržitelné formy akvakultury.