Zvolte si oblast:

Upřesnění oblastí podpory v rámci otevřené výzvy pro bilaterální iniciativy programu Zdraví

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 24. dubna 2019 byla zveřejněna první otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Bilaterálních ambicí programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

S ohledem na to, že jedním z cílů této výzvy je podpořit navazování bilaterálních partnerství pro společnou realizaci projektů v rámci programu Zdraví Fondů EHP 2014-2021, dovolujeme si níže upřesnit oblasti podpory této výzvy ve vztahu k zaměření budoucích plánovaných otevřených výzev na projekty programu Zdraví.

Podpora bilaterálních iniciativ směřuje do třech tematických oblastí, které odpovídají oblastem podpory programu Zdraví:
1. Prevence duševních onemocnění u dětí;
2. Opatření zaměřená na sekundární prevenci přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů;
3. Posílení role pacientů a pacientských organizací.

Jak je již známo z Předběžného oznámení připravovaných Otevřených výzev – viz Příloha Přehled oblastí podpory Programu, nadcházející výzvy pro předkládání žádostí o grant do Programu Zdraví budou v oblasti podpory „2. Opatření zaměřená na sekundární prevenci přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů“ specificky zaměřeny na následující dvě témata:

1. Opatření na omezení výskytu přenosných a nepřenosných nemocí obyvatel sociálně vyloučených lokalit, zejména Romů;

2. Opatření zaměřená na diagnostiku a včasné rozpoznání příznaků demence.

Přehled oblastí podpory Programu se specifikací podporovaných aktivit je uveden v příloze.
V případě zájmu o realizaci bilaterálních iniciativ, doporučujeme stanovené tematické zaměření zohlednit i při přípravě žádostí o grant na bilaterální iniciativy.

Úplný text výzvy spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce naleznete na této stránce.

Dokumenty ke stažení