Zvolte si oblast:

Program Zdraví: První otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 7. 2019 9:00
  • výměna přílohy

Ministerstvo financí ČR, Zprostředkovatel programu Zdraví, vyhlašuje dne 24. dubna 2019 první otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Bilaterálních ambicí programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Cílem této otevřené výzvy je podpořit:

  •  hledání partnerů pro projekty realizované s partnery z donorských států před nebo během přípravy projektové žádosti;
  • rozvoj bilaterálního partnerství a společná příprava žádosti o grant na projekt realizovaný s partnery z donorských států.

Program se zaměřuje na následující oblasti podpory:

  1. Prevence duševních onemocnění u dětí;
  2. Prevence nepřenosných a přenosných onemocnění se zvláštním zaměřením na snižování sociálních nerovností ve zdraví a zlepšování přístupu zranitelných skupin ze sociálně vyloučených lokalit ke zdraví, antimikrobiální rezistence;
  3. Posílení role pacientů a pacientských organizací.

(viz upřesnění)

Celková alokace určená pro tuto výzvu je 1 805 020 CZK (70 000 EUR).

Žádosti lze podávat průběžně od data vyhlášení výzvy do 30. září 2019 nebo do vyčerpání celkové alokace. Podporované iniciativy musí být realizovány nejpozději do 30. listopadu 2019.

Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce ke stažení na této stránce.

Dokumenty ke stažení