Zvolte si oblast:

Podpora bilaterální spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 2. 2019
  • Aktualizace

Podpora a posílení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) je jedním ze dvou hlavních cílů Fondů EHP a Norska. Cílem je navázání, resp. zvýšení míry spolupráce mezi institucemi obou zemí a také umožnění výměny informací, dovedností a zkušeností v oblastech společného zájmu.

Vzhledem k tomu, že ČR a donorské státy čelí v oblasti veřejného zdraví obdobným výzvám, je navazování bilaterálních partnerství v programu Zdraví silně akcentováno a podporováno. V rámci bodového hodnocení předkládaných projektů bude bilaterální spolupráce výrazně preferovaná.

Hlavní aktivity programu zaměřené na podporu hledání vhodných partnerů z donorských států, navázání a rozvoj bilaterální spolupráce zahrnují:

  • Kontaktní seminář pro potenciální příjemce z ČR a partnerské organizace z donorských států

Cílem kontaktního semináře je propojit potenciální žadatele o grant z ČR s organizacemi z donorských států a informovat o možnostech vzájemné spolupráce. Seminář proběhl v polovině ledna 2019 v Praze. Prezentace a výstupy ze semináře jsou k dispozici online.

  • Otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na realizaci bilaterálních iniciativ

Cílem výzvy je podpořit hledání partnerů pro plánované projekty, rozvoj bilaterálního partnerství a společnou přípravu projektové žádosti.

Pro doporučení kontaktů a potenciálních partnerů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska je možné se obrátit na následující kontaktní místa:

kontakty
Norsko Norský institut veřejného zdraví
(Partner programu z donorského státu)
Paní Solfrid Johansen
 Solfrid.Johansen@fhi.no
 Velvyslanectví Norského království v Praze
Paní Helena Ganická
 Helena.Ganicka@mfa.no
Island

The Icelandic Centre for Research (Rannís)
Paní Aðalheidur Jónsdóttir

 adalheidur.jonsdottir@rannis.is

NORTH Consulting ehf
Maria Kristin Gylfadottir
 maria@northconsulting.is

 

Pro podporu přípravy partnerství v projektu byla v návaznosti na uskutečněný kontaktní seminář vytvořena brožura se základními doporučeními.

Při hledání a oslovení partnera projektu doporučujeme:

  • vyvarovat se rozesílání obecných žádostí o partnerství (při kontaktování potenciálního partnera je možné pro žádost využít doporučený formulář)
  • připravit dobrý popis vlastních aktivit a oblasti působení
  • kontaktovat podobně zaměřenou organizaci
  • mít jasnou představu co od partnerství očekáváte

Před předložením žádosti, nebo alespoň co nejdříve po zahájení projektu doporučujeme osobní setkání partnerů. Jako součást žádosti o grant bude nutné předložit Prohlášení o partnerství. Po schválení projektu bude úspěšný žadatel v hlavní výzvě vyzván k předložení Partnerské smlouvy.