Zvolte si oblast:

Podpora bilaterální spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 8. 2. 2019
  • Aktualizace

Podpora a posílení vzájemných vztahů mezi Českou republikou a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) je jedním ze dvou hlavních cílů Fondů EHP a Norska. Cílem je navázání, resp. zvýšení míry spolupráce mezi institucemi obou zemí a také umožnění výměny informací, dovedností a zkušeností v oblastech společného zájmu.

Vzhledem k tomu, že ČR a donorské státy čelí v oblasti veřejného zdraví obdobným výzvám, je navazování bilaterálních partnerství v programu Zdraví silně akcentováno a podporováno. V rámci bodového hodnocení předkládaných projektů bude bilaterální spolupráce výrazně preferovaná.

Hlavní aktivity programu zaměřené na podporu hledání vhodných partnerů z donorských států, navázání a rozvoj bilaterální spolupráce zahrnují:

  • Kontaktní seminář pro potenciální příjemce z ČR a partnerské organizace z donorských států

Cílem kontaktního semináře je propojit potenciální žadatele o grant z ČR s organizacemi z donorských států a informovat o možnostech vzájemné spolupráce. Seminář proběhl v polovině ledna 2019 v Praze. Prezentace a výstupy ze semináře jsou k dispozici online.

  • Otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na realizaci bilaterálních iniciativ

Cílem výzvy bude podpořit hledání partnerů pro plánované projekty, rozvoj bilaterálního partnerství a společnou přípravu projektové žádosti. Vyhlášení výzvy je předběžně plánováno na jaro 2019.

Další informace budou průběžně zveřejňovány po podpisu Dohody o programu v průběhu jara 2019.