Zvolte si oblast:

Rychlé a citlivé bioanalýzy pomocí miniaturizovaných elektrosprejovacích rozhraní a mikroseparací

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuVýzkum
Název projektuRychlé a citlivé bioanalýzy pomocí miniaturizovaných elektrosprejovacích rozhraní a mikroseparací
Internetové stránky projektu

ubiosep.com
ubiosep.eu
facebook.com/ubiosep
instagram.com/ubiosep/
linkedin.com/company/ubiosep/

 

Číslo projektuTO01000232
Realizátor projektu

Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i.

Partner projektu z donorského státu

SINTEF AS

Partner projektu z ČR

WATREX Praha, s.r.o.

Status

Předpokládaná doba realizace: 10 / 2020 - 4 / 2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

33 073 176 Kč

Schválený grant

30 215 585 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cíle projektu jsou:

  1. Vývoj a výroba minituarizovaných elektrosprejovacích rozhraní umožňujících dosažení vysoce citlivých analýz založených na mikrokolonových separačních metodách s hmotnostně spektrometrickou detekcí.
  2. Vývoj miniaturizovaného systému založeného na patentovaném principu recyklační chromatografie, kdy vzorek opakovaně prochází seperační (mikro)kolonou, což vede k výraznému zvýšení rozlišení jeho komponent.
  3. Zavedení technologie spojení mikrokolonových separací v konvenčním a čipovém formátu s hmotnostně spektrometrickou detekcí pomocí miniaturizovaných elektrosprejovacích rozhraní.
  4. Prokázání potenciálu zavedených technologických řešení pomocí provedení dvou vzorových studií zaměřených na relevantní klíčové aplikace z oblasti life sciences a farmaceutického průmyslu.