Zvolte si oblast:

Zdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuVýzkum
Název projektuZdravé ovoce v měnících se klimatických podmínkách: vývoj nových biotechnologických postupů diagnostiky virů, studium vektorů, ozdravování a bezpečného uchovávání jahodníku a maliníku
Internetové stránky projektu

https://www.umbr.cas.cz/en/research/scientific-projects/noberryvirus/

Číslo projektuTO01000295
Realizátor projektu

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Partner projektu z donorského státu

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

 

Partner projektu z ČR

Jan Holub s.r.o.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o.

 

Status

Předpokládaná doba realizace: 1/2021 – 4/2024

Celkové způsobilé výdaje projektu

41 960 151 Kč

Schválený grant

37 007 693 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem je zvýšit produkční potenciál drobného ovoce v měnících se klimatických podmínkách pěstováním vysoce kvalitních matečných rostlin testovaných na viry, zlepšit diagnostiku virů, provést studii hmyzích vektorů a lépe ochránit cenné rostliny v genofondech a jejich zdravotní stav.

Předmětem zkoumání bude:

  1. diagnostika a genetická charakterizace virů jahodníku v Norsku a virů maliníku v České republice a Norsku pomocí HTS a PCR;
  2. identifikace potenciálních vektorů virů ve výsadbách;
  3. produkce vysoce kvalitních viruprostých matečných rostlin a ochrana zdraví rostlin a genetických zdrojů kryoprezervací;
  4. dlouhodobé uchovávání „živých“ izolátů virů a genomických sekvencí v kapalném dusíku.