Zvolte si oblast:

Finální výsledky – Odborná péče pro vězněné uživatele drog a její následná kontinuita po propuštění

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na podporu vytvoření a realizaci Case Management programu, jehož cílem je zajištění stabilizace klienta.

Výzva byla vyhlášena v lednu 2021 a do května 2021 byly předloženy 2 žádosti o grant. Obě žádosti splnily formální náležitosti a podmínky oprávněnosti a následně byly hodnoceny odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků a současně s ohledem na limit finančních prostředků vyčleněných na tuto výzvu, doporučila hodnoticí komise podpořit jeden z nich.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem spravedlnosti (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014 – 2021, programu Spravedlnost a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. V této souvislosti na této stránce naleznete ke stažení konečné výsledky, resp. Seznam podpořených žádostí.

Žadatelé byli o výsledcích vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR.

Podpořený projekt bude na našem webu v nejbližší době představen.

Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny. Vzhledem k vyčerpané alokaci, tato výzva již nebude v aktuálním programovém období opakována.

Dokumenty ke stažení