Zvolte si oblast:

Inkluze Romů a posilování jejich postavení - Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dne 11. března 2021 otevřenou výzvu (HROVA2 – Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti) k předkládání žádostí o grant na projekty podpořené z Norských fondů 2014-2021 v rámci programu Lidská práva.

Cílem této otevřené výzvy je podpora začleňování a posilování postavení Romů v české společnosti. K dosažení tohoto cíle je nutné vytvářet taková opatření, která zajistí rozvoj inkluze romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu a zamezí předčasným odchodům romských žáků ze vzdělávání.

Výzva podpoří projekty, které budou zprostředkovávat motivační prázdninové programy a mimoškolní aktivity pro romské děti vedoucí zejména k překlenutí citlivého období přechodu žáků z předškolního do základního vzdělání, a následně ze základního do středního vzdělání.

Alokace výzvy: HROVA2 - 46 475 541 Kč
Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant: 20. 5. 2021 (12:00)

Žádosti je možné předkládat pouze elektronicky v informačním systému CEDR.

Všechny důležité informace o zaměření výzvy, oprávněnosti žadatelů i partnerů, oprávněných aktivitách a způsobu hodnocení jsou uvedeny v textu výzvy. Pro přípravu žádosti o grant žadatelé využijí Pokyn pro žadatele s řadou příloh, vč. kontrolního listu, díky kterému si mohou ověřit oprávněnost záměru a připravenost žádosti k předložení v informačním systému. Text výzvy a Pokyn pro žadatele společně s přílohami jsou ke stažení na této stránce.

Seminář pro žadatele

Seminář pro žadatele proběhne online formou, termín konání bude upřesněn. Na semináři bude představena výzva a podmínky pro předložení žádosti. Bližší informace ke konání semináře budou aktualizovány na webu www.norskefondy.cz/lidskaprava.

IS CEDR

Žádosti v rámci vyhlášených výzev budou předkládány elektronicky výhradně prostřednictvím informačního systému CEDR.
Vstup do IS CEDR je možný přes banner CEDR na hlavní stránce www.norskefondy.cz nebo na www.norskefondy.cz/cedr, kde je také ke stažení návod pro přístup a registraci v IS CEDR.

K dispozici pro názornost je také video návod na vyplnění žádosti (vytvořen původně pro program Kultura) o grant přímo v aplikaci, dostupný zde.

Dotazy

Dotazy týkající se výzvy (např. podání žádosti o grant, podmínek výzvy, způsobu hodnocení a udělení finančních prostředků) lze zasílat e-mailem na:
- NF.lidskaprava@vlada.cz (dotazy k obsahovému zaměření výzvy a věcným záměrům projektu),
- czp@mfcr.cz (dotazy technického charakteru, např. způsobilost výdajů, spolufinancování, indikátory apod.).

Často kladené dotazy a odpovědi budou zveřejňovány v sekci Často kladené dotazy.

 

Dokumenty ke stažení