Zvolte si oblast:

Osvětou proti stereotypům a mýtům o sexuálním násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název projektuOsvětou proti stereotypům a mýtům o sexuálním násilí
Internetové stránky projektu

https://www.profem.cz/projekty/a/osvetou-proti-stereotypum-a-mytum-o-sexualnim-nasili

Obyčejné předměty, neobyčejná bolest. proFem (verimeobetem.cz)

Číslo projektuLP-HRMGSC-012
Realizátor projektu

    proFem - centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o. p. s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2022 - 4/2024

Další informace

Cílová skupina:

  • Oběti domácího/genderově podmíněného násilí
  • Veřejnost

Webová stránka realizátora:

Výstupy projektu:

Napsali o projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 663 236 Kč

Schválený grant

3 663 236 Kč (100 %)

Popis projektu:

Projekt si klade za cíl přispět ke snížení výskytu stereotypů, mýtů a dezinformací o sexuálním násilí ve společnosti a přispět tak ke snížení výskytu sekundární viktimizace, které oběti sexuálního násilí často čelí, a také ke snížení výskytu sexuálního násilí a sexuálního obtěžování jako takového.

Záměrem projektu je zvýšit informovanost široké veřejnost, obětí sexuálního násilí, novinářů a studentů žurnalistiky o sexuálním násilí, přispět ke korekci jejich názorů o tomto tématu a v důsledku tak přispět ke změně jejich postojů a chování. Cílovou skupinou jsou také pracovnice proFem se záměrem posílit jejich kompetence, a tedy posílit systém prevence násilí.

Jak vyplývá z řady výzkumů (Amnesty International ČR; 2015, Persefona, 2016; IKEA, 2021) v české společnosti je stále přítomna řada mýtů, stereotypů a dezinformací o sexuálním násilí. Jejich příklady: znásilnění se týká pouze desítek/stovek žen; nejčastějším pachatelem je neznámý muž; žena je za znásilnění spoluodpovědná. Tyto stereotypy a mýty ovlivňují to, jakým způsobem se společnost a jednotlivci k problematice sexuálního násilí vztahují: jak jednají s oběťmi, jakým způsobem o prožitém uvažují samotné oběti, ale i jakým způsobem jednotlivci vyhodnocují vhodnost svého chování a to, zda se sexuálního násilí či obtěžování dopouští. Sexuální násilí je přitom závažný a rozsáhlý problém, který porušuje základní lidská práva obětí a negativně dopadá na celou společnost: ať už v rovině finančních nákladů na systém pomoci, tak v otázce rovnosti žen a mužů (jakožto jedna z bariér v dosahování genderové rovnosti). 

Aktivity projektu:

  • výstava o sexuálním násilí a sexuálním obtěžování, 
  • kampaň na sociálních sítích a ve veřejném prostoru,
  • vzdělávání novinářů/ek a studentů/ek žurnalistiky, 
  • komplexní vyhodnocení všech těchto aktivit