Zvolte si oblast:

Společně rozvíjíme romskou občanskou společnost

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 29. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuLidská práva
Název projektuSpolečně rozvíjíme romskou občanskou společnost
Číslo projektuLP-HROVA1A-011
Realizátor projektu

RomPraha

Partner projektu z ČR

ARA ART, ARBESAČKY, Identity Prague, Julius, MČ Praha 7, Mind Gym, Náš svět, Slovo 21, Unie národnostních menšin

Status

Předpokládaná doba realizace: 09/2021 – 02/2024

Další informace

Cílová skupina: Romové, romské a proromské neziskové organizace, pracovníci krajských a místních orgánů, veřejnost

Webové stránky:

https://www.rom-praha.cz/spolecne-rozvijime-romskou-obcanskou-spolecnost/
https://www.facebook.com/rompraha
https://www.facebook.com/rompraha/videos/378127184312058

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 306 670 Kč

Schválený grant

5 306 670 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je budování romské občanské společnosti skrze činnosti platformy, besedy na téma úspěchy Romů a pořádání workshopů pro úředníky.

V rámci projektu tak vznikne platforma, která bude participovat na budování romské občanské společnosti a bude podporovat dialog mezi organizacemi pracujícími s Romy, veřejnou správou a dalšími subjekty zapojenými do začleňování a posilování postavení Romů v Praze. Díky projektu proběhne také workshop pro úředníky a bude vytvořen manuál pro úředníky, kteří pracují s romskou menšinou, a to s cílem prohlubovat vědomosti o Romech pro orgány státní správy na krajské a místní úrovni.

Očekávaným přínosem projektu je rozvíjení romské občanské společnosti; vydávání doporučení, která přispějí k hladšímu chodu integrace Romů; posílení postavení Romů, zlepšení pohledu většinové společnosti na příslušníky romské menšiny; zvýšení motivace členů romské menšiny něco dokázat; zlepšení pochopení specifik romské menšiny úředníky orgánů veřejné zprávy, a tak výrazně zefektivnit práci a komunikaci na obou stranách.