Zvolte si oblast:

Digitální doba a hrozby pro lidská práva

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuDigitální doba a hrozby pro lidská práva
Číslo projektuLP-HRMGSA-056
Realizátor projektu

Transparency International - Česká republika, o.p.s.

Partner projektu z donorského státu

Åpenhet (Norsko)

Partner projektu z ČR

České vysoké učení technické v Praze – Masarykův ústav vyšších studií
Fórum 50 %, o. p. s.
Multikulturní centrum Praha, z.s.

Status

Termín realizace projektu: 1. 1. 2022–30. 4. 2024

Další informace

Cílová skupina:

Ženy
Oběti trestných činů/nenávistných projevů
Ostatní menšiny

Webové stránky:

https://www.transparency.cz/

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 954 618 Kč

Schválený grant

4 954 618 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Projekt reaguje na nové výzvy současného světa internetu a zaměřuje se na prostředí online sociálních sítí, v němž se odehrává prolínání lidských práv s právy digitálními. Nové technologie a přístupy ke komunikaci přináší i riziko porušování těchto práv způsoby, které nemusí být snadno odhalitelné a není tak jednoduché je sankcionovat jako jejich porušování v offline světě.

Projekt bude zjišťovat, zda jsou vybrané skupiny vystaveny manipulativnímu a diskriminujícímu jednání v online prostředí podobně, jako jsou mu vystaveni v běžném světě. Projekt tak má za cíl odhalit do jaké míry jsou např. etnické či genderové stereotypy využívány při přesvědčovacích, manipulativních strategiích na online sociálních sítích, např. v případech aktivit politického mikrotargetingu (zacílení příspěvků „na míru“ určité sociální skupině) při předvolebních kampaních či předsudečnému násilí z nenávisti.

Projekt zvýší povědomí veřejnosti o digitálních právech a nutnosti ochrany zranitelných sociálních skupin v online prostředí; vytvoří standardy transparentnosti přesvědčovacích strategií v komunikaci s ohledem na digitální (lidská) práva a vytvoří metodické dokumenty s aplikovaným vyhodnocením analýzy; zapojí nejmodernějších přístupy k analýze digitálních sociálních sítí za účelem ochrany lidských práv; vytvoří vzdělávací obsah (v podobě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na univerzitě, stejně jako formu školení pro policisty a soudce).