Zvolte si oblast:

Libuše 2024

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 29. 4. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Ústecký kraj
Název programuLidská práva
Název projektuLibuše 2024
Číslo projektuLP-HROVA1A-007
Realizátor projektu

MY Litvínov

Partner projektu z ČR

AVERROMA, Město Litvínov, Romano Jasnica

Status

Předpokládaná doba realizace: 11/2021 – 04/2024 

Další informace

Cílová skupina: Lidé ohrožení chudobou, Romové, děti a mládež (0-17 let)

Webové stránky:

http://www.my-litvinov.cz/
https://www.facebook.com/libuse2024
https://www.instagram.com/libuse_v_janove/

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 225 900,00 Kč

Schválený grant

5 225 900,00 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zlepšení situace Romů a dalších obyvatel na sídlišti Janov, jejich aktivizace zejména ve smyslu jejich zapojení do řešení místních a vlastních problémů a harmonizace sousedských vztahů.

Záměrem projektu je aktivizovat obyvatele zejména z řad Romů, rozvíjet jejich kompetence a znalosti jako předpoklad pro jejich plnohodnotné zapojení se do společnosti a jejich participaci na veřejném dění. V rámci projektu bude založena romská platforma regionu Mostecka, která pomůže lépe prosazovat zájmy Romů a hájit jejich práva.

Cílem projektu je také rozvoj občanských kompetencí cílové skupiny a vznik jádrové skupiny v lokalitě. Jádrová skupina se stane klíčovým zdrojem komunity, entitou pro dosažení pozitivních změn v lokalitě.

Realizací projektu dojde k propojení několika Romských a pro-romských organizací a prohloubení spolupráce s městem Litvínov. Významným výstupem je vytvoření strategického zázemí v lokalitě v podobě sousedského domu Libuše. Sousedský dům bude sloužit jako místo pro bezpečné trávení volného času, zázemí pro komunitní aktivity, setkávání a neformální trávení volného času majority s minoritou.

Projekt napomůže ke zlepšení mediálního obrazu Romů v ČR, jejich inkluzi a zplnomocnění a participaci na řešení místních problémů.