Zvolte si oblast:

Práce s násilnou osobou - kampaň k podpoře povědomí o terapeutických programech

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuPráce s násilnou osobou - kampaň k podpoře povědomí o terapeutických programech
Číslo projektuLP-HRMGSC-014
Realizátor projektu

Liga otevřených mužů, z.s.

Status

Předpokládaná doba realizace: 10/2022 - 4/2024

Další informace

Cílová skupina: 

  • Muži
  • Pachatelé trestných činů
  • Veřejnost

Webová stránka:

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 063 230 Kč

Schválený grant

4 063 230 Kč (100 %)

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí odborné a laické populace o dostupnosti a charakteru terapeutických programů pro osoby dopouštějící se násilí v blízkých vztazích, a to prostřednictvím tematické komunikační kampaně. Cílem je zvýšit povědomí o všech dostupných programech pro násilné osoby v ČR a také o východiscích, přínosech a limitech terapie násilí.

Problémem, který projekt řeší, je tedy násilí ve vztazích, kterého se dopouští jak muži, tak i ženy (muži pak ve větší míře).  Toto násilí může být fyzického, psychického i sociálního charakteru, zpravidla směřuje k blízkým osobám a má destruktivní vliv na mezilidské vztahy. Podle dostupných výzkumů se s některou formou fyzického násilí setkala v ČR až třetina žen. Nemusí se přitom jednat pouze o dlouhodobé týrání blízké osoby. Může jít o epizodické výbuchy vzteku doprovázené násilným chováním nebo méně hrubé formy násilí, které lze často ještě v rané fázi a prostřednictvím cílené terapeutické práce či poradenství řešit a dostat pod kontrolu, aniž by došlo k eskalaci problému. 

Práce s původci násilí ve vztazích, ať už preventivní či terapeutická, není dosud v České republice příliš etablována. Ve vyspělých státech EU patří tyto služby k standardnímu komplexu přístupů k řešení problematiky násilí ve vztazích.

Projekt zvýší povědomí o terapeutických programech pracujících s násilnou osobou z celé ČR a zároveň informovanost o tématu jako takovém - jen málo lidí ví, co obnáší terapie násilí a jaká jsou její odborná východiska, možnosti i limity. A to včetně odborníků nebo zaměstnanců státní správy. Z tohoto důvodu projekt nepočítá pouze s masivní kampaní směrem k veřejnosti (i s ohledem na regionální populace v místech, kde konkrétní programy působí - Praha, Brno, Hradec Králové, České Budějovice, Kladno), ale také se zpracováním odborného obsahu (rozhovory s odborníky, odborné diskuze apod.)

Jako jeden z výstupů projektu je očekávána také určitá “destigmatizace” násilí a snížení prahu pro potenciální klienty ke vstupu do terapeutických programů, zejména u mužů. Záměr v žádném případě nespočívá v relativizaci násilí a jeho důsledků. Záměrem je naopak informovat potenciální klienty, že přijmou-li odpovědnost za své jednání, násilí se dá pomocí cílené terapeutické práce zastavit a dostat pod kontrolu.