Zvolte si oblast:

RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 7. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuLidská práva
Název projektuRESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí
Číslo projektuLP-HROVA2-008
Realizátor projektu

IQ Roma servis, z.s.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

Společenství Romů na Moravě
ZŠ J. A. Komenského a MŠ Brno

Status

Předpokládaná doba realizace: 02/2022 – 03/2024

Další informace

Cílová skupina: Romské děti, žáci a studenti, rodiče romských dětí, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

Webové stránky:

https://www.facebook.com/Reslipen
https://iqrs.cz/portfolio/reslipen

Celkové způsobilé výdaje projektu

6 492 302 Kč

Schválený grant

6 492 302 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu “RESLIPEN – vzděláním k úspěchu romských dětí” je posílit inkluzi Romů prostřednictvím vzdělání.

Díky kvalitnímu vzdělání mohou Romové dosáhnout větší emancipace romské menšiny a snížit rizika spojená se sociálním vyloučením. V případě dosažení vyššího vzdělání mají velkou šanci být ekonomicky soběstační a tím mít podstatně větší možnosti v kariérním uplatnění či nalezení důstojného bydlení.  

Projekt podpoří více než 180 dětí a jejich rodičů v motivaci, znalostech i kompetencích potřebných pro dosažení úspěšného vzdělání. Zaměří se především na rizikový přechod mezi jednotlivými stupni vzdělání a na problém předčasných odchodů romských dětí ze vzdělávacího procesu.