Zvolte si oblast:

Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 5. 2022
  • Aktualizace informací

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuLidská práva
Název projektuNaplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen
Číslo projektuLP-HRMGSA-018
Realizátor projektu

Rubikon Centrum

Partner projektu z donorského státu

Culture Breaks Borders

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 01/2022 – 12/2023

Další informace

Cílová skupina: Veřejnost, Pachatelé trestných činů (včetně odsouzených a pachatelů vykonávajících alternativní tresty)

Webové stránky:

https://www.rubikoncentrum.cz/dalsi-projekty/naplneni-bangkok-rules-v-cr-cesta-k-podpore-lidskych-prav-veznenych-a-propustenych-zen/?swcfpc=1
https://www.facebook.com/RUBIKONCentrum  
https://www.youtube.com/user/rubikoncentrum100  
https://twitter.com/RUBIKON_Centrum 

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 299 957 Kč

Schválený grant

5 299 957 Kč (100 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšit naplňování práv vězněných a propuštěných žen v ČR s využitím principů the Bangkok Rules (BR). 

Projekt se připojuje k výzvě OSN a Penal Reform International (PRI) k naplňování the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders, the Bangkok Rules. Výzva byla vydána při příležitosti 10. výročí přijetí BR a apeluje na potřebu řešení globálního problému nárůstu vězněných žen, odstraňování jeho příčin a přijímání opatření k naplnění práv a potřeb trestaných žen v systému trestní justice a během jejich integrace do společnosti.

Projekt cílí na zlepšení informovanosti odborné veřejnosti o existenci a významu BR a prostřednictvím nových vzdělávacích pomůcek a nástrojů chce poukázat na možnosti, jak BR naplňovat. A zároveň změnit stereotypní uvažování veřejnosti o trestaných ženách a přispět tak k zajištění vhodného společenské klimatu pro aplikaci BR v praxi i potřebné systémové změny.  

Výsledkem projektu bude analýza problémů skupiny trestaných žen a zvýšení povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice naplňování jejich práv a potřeb a zvýšení jejich kompetencí práva trestaných žen ochraňovat.