Zvolte si oblast:

Finální výsledky – Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti (HROVA2)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme finální výsledky výzvy zaměřené na rozvoj inkluze romských žáků v hlavním vzdělávacím proudu a zamezení předčasných odchodů romských žáků ze vzdělávání. Celkem bylo podpořeno 10 projektů za téměř 55 mil. Kč.

Tato výzva byla vyhlášena v březnu 2021 a žadatelé předložili do května 2021 celkem 45 žádostí o grant. 44 žádostí o grant (1 žadatel nesplnil kritéria formálních náležitostí a oprávněnosti a byl tak vyřazen z dalšího hodnocení) bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků se hodnoticí komise rozhodla podpořit 10 žádostí a další 2 žádosti doporučit jako rezervní. V rámci procesu verifikace bylo nakonec doporučeno k podpoře 10 žádostí o grant.

Následná verifikace potvrdila, že hodnocení zajištěné Ministerstvem financí (Zprostředkovatelem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Norských fondů 2014-2021, programu Lidská práva a vyhlášené výzvy a že doporučené žádosti splňují všechny podmínky ke schválení. V této souvislosti na této stránce naleznete ke stažení konečné výsledky, resp. Seznam podpořených projektů.

Žadatelé podpořených projektů již byli o výsledcích vyrozuměni v souladu s výzvou. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Všechny podpořené projekty budou na našem webu postupně představeny.

Dokumenty ke stažení