Zvolte si oblast:

Online seminář pro žadatele - Posilování kapacit organizací pracujících s násilnými osobami (HRMGSD) a Organizace kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSC)

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 19. 11. 2021 14:00
  • posunutí termínu

Aktualizace termínu!!

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programu Lidská práva organizuje ve spolupráci s Úřadem vlády ČR Online seminář pro žadatele týkající se 2 výzev zaměřených na boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí. Bližší informace k již vyhlášené výzvě Posilování kapacit organizací pracujících s násilnými osobami (HRMGSD) jsou k dispozici pod tímto odkazem. Výzva Organizace kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí (HRMGSC), pro kterou je seminář též určen, bude vyhlášena v průběhu listopadu 2021.

Cílem semináře bude představit obsahové zaměření vyhlášené výzvy a způsob podávání žádostí o grant. Účastníci semináře budou také seznámeni se systémem pro podávání žádostí o grant IS CEDR.

Seminář se uskuteční v úterý 14. prosince 2021 (termín semináře by přesunut), předpokládaný čas zahájení od 9:00.

Na seminář se lze registrovat pod tímto registračním formulářem, a to nejpozději do pondělí 13. prosince 2021.

Agenda semináře a link pro přihlášení na seminář budou zaslány registrovaným účastníkům na e-mailovou adresu v dostatečném předstihu před konáním akce.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na email: Helena.Cermakova@mfcr.cz.

S ohledem na online formu semináře není počet účastníků akce omezen.

Těšíme se na virtuální setkání se všemi, kteří mají zájem o uvedené výzvy, jsou ideálně v pozici potenciálních žadatelů a chtějí se dozvědět více o podpoře v oblasti Domácí a genderově podmíněné násilí programu Lidská práva, který je financován z Norských fondů 2014-2021.