Zvolte si oblast:

Online seminář pro žadatele - Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ministerstvo financí - Zprostředkovatel programu Lidská práva organizuje ve spolupráci s Úřadem vlády ČR Online seminář pro žadatele týkající se výzvy zaměřené na Posílení kapacity systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí.

Seminář se uskuteční v úterý 19. ledna 2021.

Cílem semináře bude představit obsahové zaměření vyhlášené výzvy a způsob podávání žádostí o grant. Účastníci semináře budou také seznámeni se systémem pro podávání žádostí o grant IS CEDR.

Na seminář se lze registrovat pod tímto registračním formulářem, a to nejpozději do pondělí 18. ledna 2021.

Agenda semináře a link pro přihlášení na seminář budou zaslány registrovaným účastníkům na e-mailovou adresu v dostatečném předstihu před konáním akce.

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na email: Pavla.Kadlecova@mfcr.cz.

S ohledem na online formu semináře není počet účastníků akce omezen.

Těšíme se na virtuální setkání se všemi, kteří mají zájem o uvedenou výzvu, jsou ideálně v pozici potenciálních žadatelů a chtějí se dozvědět více o podpoře v oblasti Posílení kapacity systému pro prevenci a boj proti domácímu a genderově podmíněnému násilí programu Lidská práva, který je financován z Norských fondů.