Zvolte si oblast:

Muzeum romské kultury představilo vznikající Centrum Romů a Sintů v Praze

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Muzeum romské kultury představuje své nově vznikající specializovaného pracoviště v Praze – Centrum Romů a Sintů. První centrum tohoto typu v hlavním městě vznikne ve zrekonstruované vile v pražských Dejvicích a stane se jedinečným prostorem pro vzdělávání, výstavní činnost a bude fungovat jako informační centrum i místo pro komunitní a společenské setkávání.

Celý projekt je v plné výši (44 625 000 Kč) financován z Norských fondů 2014–2021 z Programu Lidská práva (Inkluze Romů a posilování jejich postavení). Zahraničním partnerem projektu je The European Wergeland Centre, vzdělávací instituce z Osla v Norsku.

Naším cílem je prezentovat veřejnosti duchovní i hmotnou kulturu Romů a Sintů, minulou i současnou a také vzdělávat nejen o holokaustu,“ uvedla ředitelka Muzea romské kultury, Jana Horváthová.“Brno je pro mnoho návštěvníků a turistů v České republice méně dostupné než hlavní město, proto jsme velmi rádi, že můžeme naše muzeum - v evropském kontextu unikátní - takto přenést i do Prahy a rozšířit tak povědomí o naší kultuře, historii i umění,“ dodala.

Muzeum romské kultury je od roku 2019 správce prvorepublikové vily v pražských Dejvicích, kde vznikne nové centrum. Výstavní rodinný dům navrhli pro textilního podnikatele židovského původu Leo Františka Perutze architekti Arnošt Mühlstein a Victor Fürth. Vila na Velvarské ul. 1 byla postavena v roce 1937 v romantizujícím pojetí s prvky funkcionalismu. Vila v posledních letech nebyla trvale obývaná, ale často sloužila jako filmové kulisy, zahrála si např. ve filmu Ženy v pokušení.

Projekt na rekonstrukci a adaptaci vily připravila architektonická kancelář Rujbr Architects. V návrhu je přistupováno s respektem k jejím historickým, architektonickým i stavebně-technickým hodnotám. Budova je i přes své stáří v dobrém technickém stavu. Vzhled vily zůstane téměř nezměněný. Zásadním novým prvkem bude přístavba multifunkčního sálu se zasedací místností a kavárnou. V půdním prostoru vznikne galerijní prostor. Významným zásahem bude výtah, který zajistí bezbariérový přístup do objektu.

Na základě připraveného harmonogramu stavební práce započnou na začátku roku 2021 a měly by trvat dva roky, tedy do konce roku 2022. Současně bude vznikat edukační program a plán akcí nově vzniklého centra. Pro veřejnost bude s kompletním programem i vzdělávacími aktivitami centrum otevřeno 1. 3. 2023.

Centrum Romů a Sintů bude otevřeno pro veřejnost ve stejném roce jako budoucí památník v Letech u Písku, logicky proto o nich uvažujeme jako o celku, jsou totiž tematicky spojeny,“ uvedla ředitelka Muzea romské kultury. „Projekt je naplánovaný na 48 měsíců a končí 29. 2. 2024 s další pětiletou udržitelností, která je pro nás velmi důležitá. Neuvažujeme o centru jako o projektu, ale jako o stálé budoucí pobočce muzea. Centrum Romů a Sintů zatraktivňuje nabídku hlavního města pro návštěvníky a potvrzuje roli Prahy coby mimořádné kulturní metropole.“

Více informací o Centru Romů a Sintů najdete zde.