Zvolte si oblast:

Výzvy

Přehled plánovaných výzev v podporovaných oblastech a informace o jejich zaměření.

ilustrace

Vydáno

Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem – Výzva k předkládání žádostí o grant na projekty (otevřena do 16. 3. 2020)

Ministerstvo financí ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research vyhlásilo 26. 11. 2019 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na financování projektů se zaměřením na posilování společných zájmů a spolupráce v kultuře.

Aktualizováno

VÝZVA UKONČENA: 1. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání

Ministerstvo kultury jako poskytovatel a Partner programu ve spolupráci s Ministerstvem financí - Zprostředkovatelem programu vyhlásilo dne 28. 6. 2019 1. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví.

Aktualizováno

VÝZVA UKONČENA: 4. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání

Ministerstvo kultury jako poskytovatel a Partner programu ve spolupráci s Ministerstvem financí - Zprostředkovatelem programu vyhlásilo dne 28. 6. 2019 4. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem.