Zvolte si oblast:

Výzvy

Přehled plánovaných výzev v podporovaných oblastech a informace o jejich zaměření.

ilustrace

Aktualizováno

3. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant - prodloužena do 7.11.2019

Ministerstvo kultury jako poskytovatel a Partner programu ve spolupráci s Ministerstvem financí - Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 28. 6. 2019 3. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na uměleckou a kulturní kritiku.

Aktualizováno

4. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant - prodloužena do 7.11.2019

Ministerstvo kultury jako poskytovatel a Partner programu ve spolupráci s Ministerstvem financí - Zprostředkovatelem programu vyhlašuje dne 28. 6. 2019 4. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem.

Aktualizováno

2. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant - alokace vyčerpána

Ministerstvo kultury jako poskytovatel a Partner programu ve spolupráci s Ministerstvem financí - Zprostředkovatelem programu vyhlásilo dne 28. 6. 2019 2. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na současné umění.

Aktualizováno

1. otevřená výzva k předkládání žádostí o grant - alokace vyčerpána

Ministerstvo kultury jako poskytovatel a Partner programu ve spolupráci s Ministerstvem financí - Zprostředkovatelem programu vyhlásilo dne 28. 6. 2019 1. otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na bilaterální setkání z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Kultura se zaměřením na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví.