Zvolte si oblast:

Umělecká a kulturní kritika – předběžné výsledky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme předběžné výsledky výzvy zaměřené na uměleckou a kulturní kritiku. Hodnoticí komise doporučila podpořit 10 vynikajících projektů.

Ve výzvě, která byla otevřena od konce listopadu 2019 do poloviny dubna 2020, jsme celkem obdrželi 13 žádostí, z toho polovina byla připravena ve spolupráci s partnery z Norska a Islandu. Všechny žádosti byly hodnoceny odbornými hodnotiteli a na základě jejich posudků doporučila hodnoticí komise podpořit 10 z nich. Seznam s předběžnými výsledky je ke stažení níže na této stránce.

Od září 2020 probíhá verifikace procesu hodnocení. Bylo potvrzeno, že hodnocení zajištěné Institutem umění – Divadelním ústavem (partnerem programu) proběhlo transparentně a v souladu s pravidly Fondů EHP 2014-2020, programu Kultura a vyhlášené výzvy.

S ohledem na probíhající verifikaci jednotlivých žádostí, upozorňujeme žadatele, že zveřejněné výsledky jsou předběžné a mohou se měnit, a to včetně výše grantu (např. dle podmínek stanovených hodnoticí komisí včetně případného krácení, podmínek režimu veřejné podpory či jiných navržených změn).

Finální výsledky budou zveřejněny po ukončení celého procesu verifikace na www.eeagrants.cz (předpokládáme v druhé polovině října 2020). Žadatelé budou vyrozuměni prostřednictvím datové schránky a v IS CEDR. Informace o hodnocení jednotlivých žádostí nebudou zveřejněny.

Podpořené projekty Vám postupně představíme. Věříme, že všechny zvýší povědomí o významu umělecké a kulturní kritiky v České republice a pomohou v profesním růstu kritiků a kulturních manažerů.

Dokumenty ke stažení