Zvolte si oblast:

Podpora bilaterální spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 6. 2. 2020
 • Aktualizace formuláře - Liechtenstein partners search form
 • Aktualizace textu a kontaktů
 • Doplnění odkazů
 • Aktualizace formuláře - Norwegian partners search form_Contemporary Art
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace informací

Význam a možnosti spolupráce

Specifickým zájmem Fondů EHP a Norska je posilování bilaterálních vztahů mezi ČR a donorskými státy. Program Kultura díky svému zaměření umožňuje zapojení odborníků, umělců a kulturních aktérů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska do plánovaných projektů.

V oblasti nemovitého kulturního dědictví mohou být získávány a uplatňovány zahraniční zkušenosti především v oblasti vhodných postupů obnovy relevantních objektů a jejich následném zpřístupnění a využití. V oblasti movitého kulturního dědictví mezinárodní spolupráce může přispět např. k výměně zkušeností v oblasti řízení a práce s publikem a vzdělávacích aktivit. Rovněž je možné využit značný potenciál pro bilaterální spolupráci v případě restaurátorských a konzervačních činností s vysokým podílem odborné práce.

Na základě zkušeností z minulého programového období bude bilaterální spolupráce v oblasti movitého a nemovitého kulturního dědictví nepovinná, ale je žádoucí u aktivit na podporu výměny informací (např. tvůrčí dílny, odborné kurzy, konference nebo semináře).

V oblasti současného umění bude bilaterální spolupráce zahrnovat především koprodukci, mobilitu umělců, odborné stáže, rezidenční programy, výměnu informací a know-how.

Jak najít vhodného partnera?

Vzhledem k tomu, že bilaterální spolupráce bude dobrovolná, avšak výrazně preferovaná v rámci bodového hodnocení, vyčlenil program prostředky na aktivity, které usnadní nalezení vhodných partnerů z donorských států a přípravu společných projektů.

PROBĚHLÉ AKTIVITY

Program podpořil 54 individuálních cest do donorských států a potenciálních zahraničních partnerů do ČR za účelem dojednání partnerství a přípravu projektů do výzev vyhlášených v roce 2019. Výzva na bilaterální setkání je otevřena před každou hlavní výzvou programu Kultura v průběhu let 2019 - 2021.        

AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PRO HLEDÁNÍ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

Databáze slouží pro navázání kontaktů s partnery v donorských státech nebo partnery v České republice a sdružuje zájemce o spolupráci v projektech podpořených Fondy EHP a Norska. Je možné založit vlastní profil, který se v databázi objeví nebo prohlédnout stávající profily.

 • Konzultace potenciálních partnerů

Pro doporučení kontaktů a potenciálních partnerů z Islandu, Lichtenštejnska, Norska i České republiky je možné se obrátit na přímo na zástupce programu Kultura a zástupce donorských států:

Contact Points

Česká republika

Suzana Jovaševićová
Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz
Island

The Icelandic Centre for Research (Rannis)
Ms Ragnhildur Zoega
Ragnhildur.zoega@rannis.is

Norsko

Kulturní dědictví

The Norwegian Directorate for Cultural Heritage
prostřednictvím vyplněného formuláře: Norwegian partners - search form - cultural heritage (.DOCX, 34 kB)zaslaného na
eeagrants@riksantikvaren.no                  

Současné umění

The Arts Council Norway
prostřednictvím vyplněného formuláře: Norwegian partners search form_Contemporary Art (.DOCX, 48 kB)zaslaného na eeagrants@kulturradet.no

Velvyslanectví Norského království v Praze
Helena Ganická
Helena.Ganicka@mfa.no
Lichtenštejnsko

EEA Grants Coordinator in the Area of Culture
Mr. Arno Oehri
arnooehri@eeagrants.li  
http://www.eeagrants.li
prostřednictvím vyplněného formulářeLiechtenstein partners - search form (.DOCX, 79 kB) zaslaného na arnooehri@eeagrants.li                 

 

 

TIPY A DOPORUČENÍ

Při oslovení partnera doporučujeme:

 • kontaktovat podobnou nebo doplňující organizaci
 • jasnou představu co od partnerství očekáváte 
 • rovnováhu mezi dobře definovaným projektovým záměrem a možností partnera Váš záměr ovlivnit 
 • dobrý popis vlastních aktivit a oblasti působení
 • vyvarovat se rozesílání zdánlivě obecných žádostí o partnerství

Pro dojednání partnerství a spolupráce v projektu, jsou důležité:

 • společný cíl a vize
 • společné pochopení obsahu a strategie projektu
 • domluva na konkrétním zapojení partnera do aktivit projektu 
 • domluva na rozpočtu partnera včetně finančních toků 
 • dlouhodobá perspektiva
 • osobní kontakt (ideálně osobní schůzka)

Před předložením žádosti, nebo alespoň co nejdříve po zahájení projektu doporučujeme osobní setkání partnerů. Jako součást žádostí o grant bude nutné předložit Prohlášení o partnerství (vzor bude součástí Pokynu pro žadatele). Po schválení projektu bude úspěšný žadatel v hlavní výzvě vyzván k předložení Partnerské smlouvy (návrh textu a doporučení k obsahu bude součástí Pokynu pro žadatele ).

Dokumenty ke stažení