Zvolte si oblast:

Podpora bilaterální spolupráce

Vydáno

Aktualizováno 6. 12. 2018

Specifickým zájmem Fondů EHP/Norska je posilování bilaterálních vztahů mezi ČR a donorskými státy. V oblasti nemovitého kulturního dědictví budou získávány a uplatňovány zahraniční zkušenosti především v oblasti vhodných postupů obnovy relevantních objektů a jejich následném zpřístupnění a využití.

V oblasti movitého kulturního dědictví přispěje k mezinárodní spolupráci, výměnu zkušeností v oblasti řízení a práce s publikem a vzdělávacích aktivit. Rovněž bude využitý značný potenciál pro bilaterální spolupráci v případě restaurátorských a konzervačních činností s vysokým podílem odborné práce. Na základě zkušeností z minulého programového období bude bilaterální spolupráce v oblasti movitého a nemovitého kulturního dědictví nepovinná, avšak s povinnou bilaterální spoluprací v rámci aktivit na podporu výměny informací (např. tvůrčí dílny, odborné kurzy, konference nebo semináře). V oblasti současného umění bude bilaterální spolupráce zahrnovat především koprodukci, mobilitu umělců, odborné stáže, rezidenční programy, výměnu informací a know-how.

Vzhledem k tomu, že bilaterální spolupráce bude dobrovolná, avšak výrazně preferovaná v rámci bodového hodnocení, umožňuje program další aktivity usnadňující nalezení vhodných partnerů z donorských států.

 • Jednorázová akce - Studijní cesta do Norska – technické kulturní památky (uskutečněna 28-30. 11. 2018 ).
 • Jednorázová akce - Prezentace českého kulturního sektoru (současné umění) potenciálním partnerům z donorských států v Oslo (plánováno v únoru 2019).
 • Výzvy na individuální studijní cesty za účelem dojednání partnerství s partnery z donorských států (plánované vyhlášení před každou hlavní výzvou programu Kultura v průběhu let 2019-2021)
  Zažádat o individuální studijní cestu do donorských států nebo potenciálních partnerů do ČR za účelem dojednání partnerství budou moci všichni způsobilí žadatelé v hlavních výzvách programu (do vyčerpání alokace).

Pro doporučení kontaktů a potenciálních partnerů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska je možné se obrátit na partnery programu Kultura a zástupce donorských států:

Contact Points
Island The Icelandic Centre for Research (Rannis)
Ms Ragnhildur Zoega Ragnhildur.zoega@rannis.is
Norsko

Kulturní dědictví

The Norwegian Directorate for Cultural Heritage
prostřednictvím vyplněného formuláře: Norwegian partners - search form - cultural heritage (.PDF, 135 kB)zaslaného na
eeagrants@riksantikvaren.no

Současné umění

The Arts Council Norway
prostřednictvím vyplněného formuláře: Norwegian partners - search form - contemporary art (.PDF, 126 kB)zaslaného na
eeagrants@riksantikvaren.no

Velvyslanectví Norského království v Praze
Helena Ganická
Helena.Ganicka@mfa.no
Lichtenštejnsko Mr. Arno Oehri
arno@videowerk.li
 

 

Nad rámec programu Kultura je možné využít Fond pro bilaterální vztahy, který flexibilně podporuje iniciativy společného zájmu České republiky a donorských zemí prostřednictvím otevřené výzvy.

Při oslovení partnera doporučujeme:

 • kontaktovat podobnou nebo doplňující organizaci
 • jasnou představu co od partnerství očekáváte 
 • rovnováhu mezi dobře definovaným projektovým záměrem a možností partnera Váš záměr ovlivnit 
 • dobrý popis vlastních aktivit a oblasti působení
 • vyvarovat se rozesílání zdánlivě obecných žádostí o partnerství

Pro dojednání partnerství a spolupráce v projektu, jsou důležité:

 • společný cíl a vize
 • společné pochopení obsahu a strategie projektu
 • domluva na konkrétním zapojení partnera do aktivit projektu 
 • domluva na rozpočtu partnera včetně finančních toků 
 • dlouhodobá perspektiva
 • osobní kontakt (ideálně osobní schůzka)

Před předložením žádosti, nebo alespoň co nejdříve po zahájení projektu doporučujeme osobní setkání partnerů. Jako součást žádostí o grant bude nutné předložit Prohlášení o partnerství. Po schválení projektu bude úspěšný žadatel v hlavní výzvě vyzván k předložení Partnerské smlouvy.

Dokumenty ke stažení