Zvolte si oblast:

Podpora bilaterální spolupráce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 13. 7. 2021 16:00
 • Aktualizace formuláře - Liechtenstein partners search form
 • Aktualizace textu a kontaktů
 • Doplnění odkazů
 • Aktualizace formuláře - Norwegian partners search form_Contemporary Art
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace informací
 • Aktualizace informací
 • Aktualizace kontaktů
 • Aktualizace formuláře - Liechtenstein partners search form

Specifickým zájmem Fondů EHP a Norska je posilování bilaterálních vztahů mezi ČR a donorskými státy. Program Kultura díky svému zaměření umožňuje zapojení odborníků, umělců a kulturních subjektů z Islandu, Lichtenštejnska a Norska do plánovaných projektů a podporuje vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností.

Možnosti spolupráce

Bilaterální spolupráce není v programu Kultura povinná, ale je velmi žádoucí zejména u aktivit zaměřených na posilování kapacit a výměnu informací (např. tvůrčí dílny, odborné kurzy, konference nebo semináře) a zlepšení řízení kulturních organizací včetně kulturního podnikání.

Rozsah spolupráce závisí na každém projektu a výzvě. V oblasti kulturního dědictví mohou být získávány a uplatňovány zahraniční zkušenosti především v rámci inovativního využití kulturního dědictví, jeho zpřístupnění a práci s publikem, vzdělávacích aktivit či vhodných postupech obnovy / restaurátorských a konzervačních činností s vysokým podílem odborné práce.

V oblasti současného umění by měla bilaterální spolupráce zahrnovat především koprodukci, mobilitu umělců, odborné stáže, rezidenční programy, výměnu informací a know-how.

Oblast podpory zaměřená na posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem otvírá možnosti sdílet zkušenosti s fungováním zastřešujících organizací a využít je pro vlastní rozvoj a v rámci aktivit orientovaných na veřejnost, veřejný a soukromý sektor.

Jak najít vhodného partnera?

Vzhledem k tomu, že bilaterální spolupráce je dobrovolná, avšak výrazně preferovaná v rámci bodového hodnocení, jsou pořádány aktivity, které usnadní nalezení vhodných partnerů z donorských států a přípravu společných projektů.

AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PRO HLEDÁNÍ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE

 • Kontaktní online semináře
  Vzhledem k přetrvávajícím omezením při cestování, proběhnou v polovině roku 2021 online kontaktní semináře pro navazování kontaktů a hledání partnerů z Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Semináře, kterého se zúčastní zahraniční partneři, se mohou zúčastnit žadatelé z ČR, kteří plánují předložit projekt v některé z výzev vyhlášených v. r. 2021 a hledají vhodného partnera:
  • Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem II. (online seminář 29.6.2021)
  • Současné umění II. (předpoklad v 7/2021)
  • Inovativní využití kulturního dědictví (předpoklad v 8/2021)
 • Konzultace potenciálních partnerů
  Pro doporučení kontaktů a potenciálních partnerů z Islandu, Lichtenštejnska, Norska i České republiky je možné se obrátit na přímo na zástupce programu Kultura a zástupce donorských států. Doporučujeme vždy s dotazem zaslat i vyplněný formulář se základními informacemi o Vašem záměru a předpokládaném zapojení partnera. Pomůže doporučit nejvhodnějšího partnera. Kontakty a formuláře ke stažení jsou uvedeny níže:

 

Kontakty

Česká republika

Suzana Jovaševićová
Suzana.Jovasevicova@mfcr.cz
Island

The Icelandic Centre for Research (Rannis)
Ms Ragnhildur Zoega
Ragnhildur.zoega@rannis.is

Formulář: Icelandic partners - search 

Norsko

Kulturní dědictví

The Norwegian Directorate for Cultural Heritage

eeagrants@riksantikvaren.no                         

Formulář: Norwegian partners - search form - cultural heritage

Současné umění

Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem                   

The Arts Council Norway

eeagrants@kulturradet.no   

Formulář: Norwegian partners search form_Contemporary Art; Capacity Building

Velvyslanectví Norského království v Praze
Helena Ganická
Helena.Ganicka@mfa.no
Lichtenštejnsko

EEA Grants Coordinator in the Area of Culture
Ms Sonja Naescher
Sonja.Naescher@llv.li
http://www.eeagrants.li
Formulář: Liechtenstein partners - search form - nutné vyplnit a odeslat

          

 

 

 • Databáze partnerů (organizuje Národní kontaktní místo ČR)
  Databáze slouží pro navázání kontaktů s partnery v donorských státech nebo partnery v České republice a sdružuje zájemce o spolupráci v projektech podpořených Fondy EHP a Norska. Je možné založit vlastní profil, který se v databázi objeví nebo prohlédnout stávající profily.
 • Island - Databáze partnerů
  Tuto databázi vytvořilo islandské Ministerstvo zahraničních věcí a sdružuje organizace, které mají zájem o spolupráci v některém z podporovaných sektorů Fondů EHP. Je možné si vyhledat kontakt na potenciálního partnera z Islandu.

TIPY A DOPORUČENÍ

Při oslovení partnera doporučujeme:

 • kontaktovat podobnou nebo doplňující organizaci
 • jasnou představu co od partnerství očekáváte 
 • rovnováhu mezi dobře definovaným projektovým záměrem a možností partnera Váš záměr ovlivnit 
 • dobrý popis vlastních aktivit a oblasti působení
 • vyvarovat se rozesílání zdánlivě obecných žádostí o partnerství

Pro dojednání partnerství a spolupráce v projektu, jsou důležité:

 • společný cíl a vize
 • společné pochopení obsahu a strategie projektu
 • domluva na konkrétním zapojení partnera do aktivit projektu 
 • domluva na rozpočtu partnera včetně finančních toků 
 • dlouhodobá perspektiva
 • osobní kontakt (ideálně osobní schůzka)

Před předložením žádosti, nebo alespoň co nejdříve po zahájení projektu doporučujeme osobní setkání partnerů. Jako součást žádostí o grant bude nutné předložit Prohlášení o partnerství (vzor bude součástí Pokynu pro žadatele). Po schválení projektu bude úspěšný žadatel v hlavní výzvě vyzván k předložení Partnerské smlouvy (návrh textu a doporučení k obsahu bude součástí Pokynu pro žadatele ).

Dokumenty ke stažení

PROBĚHLÉ AKTIVITY            

Program podpořil 54 individuálních cest do donorských států a potenciálních zahraničních partnerů do ČR za účelem dojednání partnerství a přípravu projektů do výzev vyhlášených v roce 2019.