Zvolte si oblast:

Umělecká kritika

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 15. 5. 2019
  • Aktualizace textu a harmonogramu výzev

Program podporuje konkrétní oblast profesionální umělecké kritiky. Umělecká kritika je nedílnou součástí tvůrčího procesu a je nezbytná pro umělce i pro vnímání umění u široké veřejnosti. Předpokládá se, že podporou kritiky dále dojde ke zlepšení celospolečenského dialogu, publicitě inkluzivních a vysoce kvalitních aktivit současného umění. Podpořené aktivity by měly přispět ke vzdělávání a profesionalizaci uměleckých kritiků a rozvíjet dovednosti, jako je kritické myšlení a využívání moderních technologií. Podpora by dále měla zvyšovat povědomí o umělecké kritice, podporovat vytváření sítí a spolupráci mezi kritiky a posilovat jejich mobilitu v rámci České republiky i v zahraničí (zejména v donorských státech), součástí by měly být aktivity zaměřené na psaní kritických textů.

Budou upřednostněny projekty realizované v bilaterální spolupráci se subjekty z donorských států, která se bude rozvíjet především prostřednictvím rezidenčních programů, výměny informací a know-how.

Výzva - Umělecká kritika
Plánované vyhlášení 2. čtvrtletí 2019 (trvání výzvy 4-5 měsíců)
V případě nevyčerpání alokace může být vyhlášena 2. výzva
Způsobilí žadatelé Právnické osoby z ČR - subjekty poskytující kulturní služby, aktivity a statky v oblasti profesionálního současného umění a umělecké kritiky s právní subjektivitou min. 2 roky.
Předmět podpory Posilování infrastruktury umělecké kritiky, sdílení zkušeností a spolupráce v oblasti umělecké kritiky. Bude upřesněno.
Průřezové zaměření
  • Podpora sociálních, etnických a kulturních menšin
  • Bilaterální spolupráce s partnery z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.
Výše grantu 10 000 EUR - 50 000 EUR
Míra spolufinancování 10%
Délka projektu   6 - 24 měsíců
Ukončení projektů Do 30. 4. 2024

Informace budou průběžně aktualizovány.