Zvolte si oblast:

Současné umění II. (CA2) – předběžné výsledky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Přinášíme předběžné výsledky výzvy zaměřené na podporu projektů v oblasti současného umění. Hodnoticí komise doporučila podpořit 20 vynikajících projektů.

Ve výzvě, která byla otevřena od května 2021 do konce srpna 2021, jsme obdrželi celkem 40 žádostí o grant. 37 žádostí o grant, které splnily formální náležitosti a podmínky oprávněnosti, bylo hodnoceno odbornými hodnotiteli z hlediska kvality. Posudky a výsledné bodové hodnocení externích hodnotitelů se staly podkladem pro jednání hodnoticí komise, která na základě podrobného projednání projektů doporučila Zprostředkovateli programu k podpoře 20 projektů. Předběžné výsledky výzvy v podobě seznamu doporučených projektů jsou ke stažení níže na této stránce. 

Na konci února 2022 byla zahájena verifikace procesu hodnocení výzvy CA2 a verifikace jednotlivých doporučených žádostí o grant, jejichž žadatelé byli o dalším postupu vyrozuměni. S ohledem na probíhající verifikaci upozorňujeme, že zveřejněné výsledky jsou předběžné 
a nejedná se o konečný seznam schválených projektů. Částky požadovaných grantů 
u jednotlivých projektů doporučených k podpoře rovněž nejsou konečné a mohou se změnit (např. dle podmínek stanovených hodnoticí komisí, podmínek režimu veřejné podpory či korekcí v souladu s pravidly Fondů EHP).

Finální výsledky včetně seznamu schválených projektů budou v průběhu dubna 2022 po ukončení celého procesu verifikace zveřejněny v aktualitách na www.fondyehp.cz/kultura. Informace o detailech hodnocení jednotlivých žádostí o grant nebudou publikovány. 

Dokumenty ke stažení