Zvolte si oblast:

Vědci z České republiky a Norska společně pracují na inovativním projektu využití vodíku na českých železnicích

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Výzkumný projekt nazvaný RegioHyt sjednotil síly českých a norských vědců v ambiciózním úsilí o využití vodíku jako paliva pro české železnice. Toto inovativní konsorcium vytvořilo norský výzkumný institut SINTEF a české organizace ÚJV Řež, VŠCHT Praha, Výzkumný Ústav Železniční, Česká vodíková technologická platforma, Centrum dopravního výzkumu a Správa železnic ČR. Projekt podpořený Fondy EHP prostřednictvím Programu Výzkum (KAPPA) odstartoval v roce 2021 s hlavním úkolem posoudit potenciál nasazení vlaků s vodíkovým pohonem na českých železnicích.

Cílem projektu RegioHyt je odpovědět na výzvu evropské dohody Green Deal, která podporuje ekologické a udržitelné technologie pro dopravu. Vzhledem k neelektrifikovaným tratím, které nelze obsluhovat bez nákladných investic do elektrifikace sítě, se hledá alternativa k dieselovým trakcím. Bateriové vlaky, i když ekologické, mají omezený dojezd kvůli kapacitě a hmotnosti baterie, což dává vodíkovému pohonu perspektivní postavení. Vodíkové vlaky sice vyžadují investice do infrastruktury, avšak ty jsou nižší než u liniové elektrifikace, a zároveň nabízejí výrazně vyšší dojezd a rychlejší dobíjení paliva ve srovnání s bateriovými variantami.

Spolupráce s norským partnerem

Projekt RegioHyt se zaměřuje na identifikaci vhodných železničních tratí pro implementaci vodíkového pohonu prostřednictvím technickoekonomických analýz. Spolupráce s norským výzkumným institutem SINTEF poskytuje simulační modely pro výpočet energetických potřeb vlaků s různými pohony. Ústecký a Liberecký kraj byly zvoleny jako hlavní oblasti analýzy, kde vysoký podíl neelektrifikovaných tratí naznačuje ekonomický potenciál pro zavedení vodíkových vlaků. V současné době probíhá rozšíření analýzy na další české regiony.

Další část projektu se věnuje dostupnosti ekologických zdrojů vodíku a výpočtu emisní stopy v závislosti na lokalitě plnících stanic. Spolupráce s norským partnerem je zde klíčová a poskytuje důležité informace pro optimální implementaci vodíkového pohonu na české železnici. 

Průběh projektu a plány do budoucna

Dne 27. 11. se v Inovačním centru v Ústí nad Labem uskutečnil seminář pro všechny zainteresované subjekty. Projekt se již momentálně nachází ve fázi, kdy už může prezentovat některé výsledky. Účastníci semináře, včetně zástupců Ústeckého, diskutovali o transformaci a potřebě využití vodíku ve veřejné dopravě. Zdůraznilo se, že pokud má být vodík implementován, prioritou jsou jednoznačně veřejné dopravní prostředky.

široká seminář

Účastníci semináře Regionální vodíkové vlaky na českých železnicích, 27. 11. 2023, Ústí nad Labem

Odborník Marek Pětioký prezentoval metodiku pro výběr vhodných tratí, s důrazem na minimálně pět neelektrifikovaných tratí s délkou alespoň 100 km. „V dnešní době, kdy hledáme ekologičtější alternativy v dopravě, technologie vodíkových a bateriových pohonů vstupují do popředí. V České republice proběhla rozsáhlá technicko-ekonomická analýza na sedmi linkách, která odhalila významný potenciál pro uplatnění těchto inovativních pohonů v osobní regionální dopravě.“, říká. Výběr tratí zohledňuje parametry, jako je nedostatečná elektrifikace, možnosti pro plnící stanice a dostupnost zdrojů vodíku.

A právě Ústecký kraj by měl mít vodíku pro pohon vlaků i autobusů dost. Ústecký kraj totiž pro využití vodíku velkou výhodu – jako odpadní látku ho produkuje ústecká Spolchemie, a také společnost Air Products v litvínovské chemičce. Lukáš Polák z ÚJV Řež zdůraznil rostoucí význam elektrifikace železnic v kontextu postupného omezení používání nafty. Podtrhl, že elektrický provoz je ekonomicky efektivnější, a zdůraznil potřebu politické vůle k podpoře udržitelnějších technologií v dopravě.

Vodíkové a bateriové pohony nabízejí reálný potenciál v české osobní regionální dopravě. Rozhodnutí o volbě pohonné jednotky by mělo brát v úvahu nejen technické parametry, ale i lokální podmínky a ceny palivových zdrojů. 

S očekávaným dokončením na jaře 2024 představuje projekt RegioHyt klíčový krok směrem k udržitelnější a ekologičtější dopravě v České republice.

 


Více o projektu: 

Název projektu: Regionální vodíkové vlaky
Realizátor projektu: ÚJV Řež, a. s.
Partneři projektu: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
SINTEF AS (Norsko)
Česká vodíková technologická platforma
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Program: Výzkum
Grant: 16 320 331 Kč
Cíl projektu: Cílem tohoto projektu je analyzovat situaci na českých železnicích a lokalizovat oblasti, kde by vodíková vlaková technologie byla preferovaným technickým, ekonomickým a ekologickým řešením ve srovnání s jinými vlakovými technologiemi

 

Tato studie shromáždí počáteční údaje, zejména z neelektrifikovaných železnic, kde je provozována naftová souprava. Prostřednictvím metodiky a softwaru vyvinutého společností SINTEF bude provedena technicko-ekonomická analýza vybraných regionálních tratí a porovnání jednotlivých pohonů vlaků (nafta, baterie, vodík a hybrid). Výsledky umožní identifikovat preferované oblasti s příznivým technologickým, ekonomickým a environmentálním výsledkem pro nasazení vodíkových vlaků a nahradit budoucí vyřazené dieselové vlaky z provozu na neelektrifikované železnici.

Jedná se o bilaterální spolupráci mezi českým konsorciem a norským výzkumným institutem SINTEF. České konsorcium bude shromažďovat a rozvíjet místní data, zatímco SINTEF bude tato data využívat se svými odbornými znalostmi v oblasti simulací a výpočtů technicko-ekonomických analýz. Tato spolupráce umožňuje partnerům společně rozvíjet své znalosti založené na výzkumu pro potenciální konkurenceschopné zavádění technologií s nízkými emisemi uhlíku. Spolupráce českého a norského výzkumného ústavu povede k získání nových poznatků a dovedností pro vývoj bezemisních vlaků do českých železnic a tím ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků a výzkumných ústavů.
 


Více o Programu Kappa: 

Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KAPPA, financovaný Fondy EHP a Norska, byl schválen usnesením vlády České republiky č. 308 ze dne 16. 5. 2018. Program má předpokládanou dobu trvání v letech 2020 až 2024, s vyhlášením veřejných soutěží na výběr projektů do Programu. Minimální délka řešení projektu je stanovena na 24 měsíců, maximální na 5 let, s uzávěrkou všech projektů nejpozději k 30. dubnu 2024.

Více informací zde: https://www.tacr.cz/program/program-kappa/