Zvolte si oblast:

Základní informace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 26. 6. 2019

Podpora bilaterální spolupráce v rámci Fondů EHP a Norska v programovém období 2014-2021

Podpora a posílení vzájemných vztahů mezi ČR a donorskými státy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) je jedním ze dvou hlavních cílů Fondů EHP a Norska. V rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021 byl za účelem přímé podpory spolupráce zřízen zvláštní Fond pro bilaterální vztahy. Bylo tak navázáno na předcházející období 2009-2014, ve kterém byla díky podpoře z obdobného Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni realizována řada aktivit vedoucích ke vzniku nových partnerství či posílení těch stávajících.

Účelem Fondu pro bilaterální vztahy je i nadále finanční podpora institucí v ČR a donorských státech v aktivitách, které umožňují vzájemnou výměnu zkušeností a posilování bilaterální spolupráce.

Celková alokace pro ČR je 3,69 mil. EUR.

Předpokládají se jak otevřené výzvy pro žadatele, tak i předem definované aktivity. Část alokace bude využita též ze strany jednotlivých Zprostředkovatelů v rámci jejich programů.

Dne 26. června 2019 byla spuštěna 2. Otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy. Podrobnosti a relevantní informace pro potenciální žadatele jsou uvedeny v menu Bilaterální spolupráce, v sekci Výzvy.