Zvolte si oblast:

Upřesnění k platnosti Pokynu NKM k veřejným zakázkám malého rozsahu financovaným z EHP a Norských fondů 2009-2014 pro zahraniční partnery projektů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Vzhledem k množícím se dotazům, Národní kontaktní místo upřesňuje, že výše zmíněný pokyn je platný pouze pro české partnery projektů. Zahraniční partneři projektů se při zadání a realizaci zakázky řídí příslušnými pravidly země sídla zahraničního partnera.