Zvolte si oblast:

Seznam programových oblastí EHP a Norských fondů 2014-2021

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Finální verze „Blue Book“ obsahující prioritní sektory a programové oblasti pro EHP a Norské fondy 2014-2021 byla dne 27. září 2016 zveřejněna donory.

Všechny prioritní sektory a programové oblasti, které byly představeny donory a jsou oprávněné k financování v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021 pro všechny přijímající státy, jsou obsaženy v tzv. Blue Book. Tyto oblasti vycházejí ze zkušeností z předcházejících programových období EHP a Norských fondů a reflektují též hlavní výzvy, kterým v současnosti čelí Evropa. Jedná se o konečnou verzi, nicméně jde pouze o možné oblasti, do kterých bude podpora směřována. Ne všechny uvedené oblasti budou v ČR podpořeny.

Konečný počet programových oblastí v ČR a jejich konkrétní zaměření budou výsledkem bilaterálních vyjednávání mezi ČR a donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko), přičemž bude brán zřetel na priority obou stran (tedy jak ČR, tak donorských států) a na výši alokace určenou pro ČR. Tento proces bude završen podpisem bilaterálních smluv mezi donorskými zeměmi a ČR, tzv. Memorand o porozumění.

Dokumenty ke stažení