Zvolte si oblast:

3. aktualizace Pokynu pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni v rámci EHP/Norských fondů 2009-2014

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Dne 18. 11. 2016 byl aktualizován Pokyn pro žadatele a příjemce grantu z Fondu pro bilaterální spolupráci – opatření „B“ a jeho přílohy. Aktualizované dokumenty včetně zvýrazněných změn naleznete na stránce Fond pro bilaterální spolupráci na programové úrovni.