Zvolte si oblast:

Uzavření dohod o EHP a Norských fondech 2014-2021

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 3. května 2016 uzavřeli zástupci Islandu, Lichtenštejnska a Norska dohody s Evropskou unií upravující podmínky finanční podpory prostřednictvím EHP a Norských fondů 2014-2021.

V tomto novém programovacím období bude donorskými státy (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) poskytnuto celkem 2,8 miliardy eur: 1,5 miliardy eur darují souhrnně tři země Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko a 1,3 miliardy eur bude poskytnuto výhradně ze strany Norska prostřednictvím Norských fondů. Finanční prostředky budou určeny 15 členským zemím EU ve střední a jižní Evropě, vč. pobaltských zemí (přijímající státy). Hlavním účelem těchto fondů je snížení sociálních a ekonomických rozdílů mezi donorskými a přijímajícími státy a posílení jejich bilaterální spolupráce.

Česká republika obdrží v tomto období celkem 184,5 mil. eur (cca 5 miliard Kč). Prioritní oblasti reflektují hlavní výzvy, kterým v současnosti čelí Evropa, a jsou v souladu s prioritami EU.

Konzultace prioritních sektorů a programových oblastí byly zahájeny na konci května 2016. V nadcházejících měsících budou donorské státy vyjednávat konkrétní prioritní oblasti zvlášť s každým přijímajícím státem, aby společně dospěly k programovým oblastem relevantním pro danou zemi. Tento proces bude završen uzavřením individuálních bilaterálních úmluv, tzv. Memorand o porozumění, mezi donorskými státy a konkrétními přijímajícími státy.