Zvolte si oblast:

Téma “Rizika” na pořadu jednání v Talinu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Pravidelná konference na téma “Rizika a řádná správa veřejných prostředků” se tentokrát konala ve dnech 24. - 25. září v Talinu. Dvoudenní seminář se zaměřil na výsledky a rizikový management v rámci EHP a Norských fondů.

Seminář organizovala Kancelář finančních mechanismů v Bruselu ve spolupráci s Transparency International. Vzájemná spolupráce začala již v roce 2011, kdy byla v rámci EHP a Norských fondů uzavřena dohoda s cílem zlepšit správu veřejných prostředků.

“Výsledky založené na řízení, identifikaci a efektivním zacházení s riziky jsou cenným nástrojem pro zajištění optimálních výsledků a efektivního využívání zdrojů," řekla státní tajemnice ministerstva zahraničních věcí Norska, Ingvild Stub.

K měsíci září 2014 probíhá celkem 1979 projektů v rámci 150 programů v 16 zemích. Donorské země - Island, Lichtenštejnsko a Norsko, jsou zapojené do 568 projektů. Velký počet programů a projektů s sebou však přináší i rizika. Základním nástrojem pro eliminaci těchto rizik je jejich management s cílem dosažení očekávaných výsledků.

Řízení rizik napomáhá rozeznat a zároveň i předejít potenciálním problémům. Na základě předem stanovených cílů a cílových hodnot daného programu, je možné díky průběžným výsledkům měřit pokrok jednotlivých programů na cestě k jejich stanovenému cíli.

Úspěchy v rámci EHP a Norských fondů závisí na správně nastavených a řádně fungujících kontrolních systémech a mechanismech pro zajištění toku finančních prostředků v souladu se stanovenými pravidly a předpisy.

Zásadou EHP a Norských fondů je nulová tolerance ke korupci a špatnému hospodaření.

Záznam z konference