Zvolte si oblast:

Návštěvy předem-definovaných projektů v rámci Programu CZ06 a CZ15

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 16.10.2014 se v souvislosti s konáním 3. Výročního zasedání EHP/ Norských fondů 2009-2014 uskutečnily návštěvy předdefinovaných projektů – projekt Vězeňské služby ČR ,,Zvýšení efektivity přípravy vězňů před propuštěním z věznice Nové Sedlo‘‘ financovaný z Norských fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ15 a projekt Národního filmového archivu ,,Digitální restaurování českého filmového dědictví‘‘ financovaný z EHP fondů 2009-2014 v rámci Programu CZ06.

Návštěv vybraných projektů se vedle zástupců Kanceláře finančních mechanismů, Ministerstva zahraničních věcí Norska a Ministerstva financí ČR zúčastnila i norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner.

Delegace si prohlédla prostory věznice Nové Sedlo včetně objektu, který bude v rámci projektu využit pro vytvoření prostor pro vzdělávání odsouzených. Záměrem je vybudovat centrum teoretické a praktické přípravy v oboru dřevovýroba a údržba veřejné zeleně pro vzdělávání odsouzených v dělnických profesích. Součástí prohlídky byla rovněž poutavá prezentace, zahrnující představení projektu, včetně jeho aktivit, cílů a výstupů. Projekt přispěje k úspěšnějšímu návratu odsouzených do společnosti a tím i ke snížení opakované trestné činnosti a dalšímu naplňování věznic. Zástupci věznice ochotně odpovídali na dotazy ohledně chodu věznice a systému jejího fungování.

Druhým navštíveným projektem byl Národní filmový archiv, jehož projekt je zaměřen na restaurování a digitální přepis kinematografických děl s cílem zpřístupnění českého filmového dědictví široké veřejnosti prostřednictvím nových technologií. V rámci prohlídky si delegace měla možnost prohlédnout digitální laboratoř, kde byly přiblíženy jednotlivé aktivity související s přípravou materiálů pro zajištění kvalitní digitalizace filmů. Součástí prohlídky byla rovněž praktická ukázka již digitalizovaného materiálu a snímků, které dosud digitálně restaurovány nebyly.