Zvolte si oblast:

Zahájení kampaně „Combating hate speech online“

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Dne 22. března 2013 zahájila ve Štrasburku Rada Evropy ve spolupráci s EHP a Norskými fondy kampaň na potírání projevů nenávisti. Kampaň, která reaguje na porušování základních lidských práv včetně fyzických a slovních útoků na menšinové skupiny potrvá až do konce roku 2014.

Česká republika patří mezi země (Bulharsko, Kypr, Estonsko, Řecko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Slovinsko), jejichž aktivity týkající se boje proti nenávisti jsou podporovány prostřednictvím programů neziskových organizací v rámci EHP fondů.

Cílem spolupráce EHP a Norských fondů a Rady Evropy je napomoci přijetí takových opatření, která napomohou zamezení přímým projevům nenávisti, a to tak, aby nebyla narušena svoboda projevu.

Více informací o kampani naleznete v příloze.

Dokument ke stažení