Zvolte si oblast:

Seminář pro zprostředkovatele a partnery programů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Ve dnech 20. až 22. března 2013 se uskutečnil v pořadí již druhý seminář určený zástupcům zprostředkovatelů a partnerů programů v rámci EHP a Norských fondů 2009 – 2014 pořádaný Národním kontaktním místem – Ministerstvem financí.

Během semináře byly kromě aktuálního stavu schvalování programů probírány i otázky týkající se fondů pro bilaterální spolupráci na národní i programové úrovni, publicity jednotlivých programů, systému CEDR atp. Na semináři byly představeny a dále projednávány manuály a pokyny související s připravovanými výzvami a implementací programů vydané/připravované Ministerstvem financí. Cílem semináře bylo seznámit zainteresované subjekty s aktuálním stavem procesu přípravy a implementace EHP a Norských fondů 2009 - 2014.