Zvolte si oblast:

Stav přípravy a očekávaný termín zahájení programů a vyhlášení výzev

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy 2009-2014 v ČR (dále jen "NKM") si dovoluje informovat veřejnost, potencionální žadatele o grant a všechny partnery zainteresované v přípravě EHP a Norských fondů, o aktuálním stavu přípravy programů.

Většina z 15 programů byla předložena Kanceláři finančních mechanismů v Bruselu (dále jen "KFM") během února až března 2012. Z důvodu nových požadavků týkajících se způsobu spolufinancování Finančních mechanismů, které vznesli donoři v 2. polovině roku a nutnosti posoudit programy z hlediska pravidel veřejné podpory se proces posuzování a získání konečného souhlasu donorů s předloženými programy zpozdil.

Zprostředkovatelé programů v současnosti dokončují poslední úpravy programů a reagují na poslední dotazy KFM, které musí být vyřešeny před finálním předložením programů ke konečnému schválení donory.

NKM na základě současné situace odhaduje, že předložené programy budou schvalovány v průběhu února - března 2013 a tudíž do konce března 2013 by měla být většina programů schválena.

Po schválení programů budou vyhlašovány výzvy z fondů pro bilaterální spolupráci na programové úrovni. Projekty z programů bilaterální spolupráce budou mít za cíl kontaktovat potenciální žadatele s partnery z donorských zemí tak, aby byli schopni po vyhlášení výzev předkládat kvalitní žádosti o granty (v některých programech bude partnerství s institucemi z donorských zemí povinné, v jiných dobrovolné).

Vyhlášení vlastních výzev předpokládáme od počátku 2. pololetí 2013.

První a zatím jedinou výzvou, která byla do této chvíle vyhlášena, je výzva na předkládání žádostí o financování aktivit v rámci Programu CZ01, a to Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni ze dne 21. ledna 2013. O uvolnění prostředků z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni mohou žádat subjekty, v jejichž kompetenci jsou programové oblasti, a které v rámci programových oblastí spolupracují se subjekty v donorských státech. Mimo Národní kontaktní místo, zprostředkovatele a partnery programů to mohou být i další subjekty, které aktivně působí v dané programové oblasti alespoň po dobu 1 roku (tak, aby projekt měl dopad na danou oblast). Více informací je uvedeno v textu výzvy uveřejněného na webu ministerstva financí.