Zvolte si oblast:

Vyhlášení 1. Otevřené výzvy Fondu pro bilaterální vztahy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 7. 1. 2019
  • Oprava textu
  • Přidání přílohy
  • Aktualizace přílohy
  • Přidání přílohy FAQ
  • Aktualizace přílohy

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje dne 31. srpna 2018 první Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014-2021.

Fond byl zřízen za účelem posílení bilaterálních vztahů mezi Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem (dále jen “donorské státy”) a Českou republikou.
Fond slouží jako flexibilní zdroj financování široké škály iniciativ společného zájmu, a to pro subjekty z ČR i z donorských států.
Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 30. srpna 2019, nebo do vyčerpání alokace výzvy.
Žádosti je nutné předkládat v angličtině a on-line prostřednictvím IS CEDR (https://cedr-fm.mfcr.cz/CEDRNFBFNU/menu.aspx).
Celkový objem finančních prostředků pro 1. Otevřenou výzvu činí přibližně 6 406 000 Kč (250 000 EUR).
Úplný text výzvy je spolu s Pokyny pro žadatele a konečné příjemce ke stažení na této stránce.

Dokumenty ke stažení