2012

Zápisy z jednání a roční Strategické zprávy EHP a Norských fondů pro období 2009 - 2014. Publikovány - v roce 2012.

ilustrace