Zvolte si oblast:

2014

Zápisy z jednání a roční Strategické zprávy EHP a Norských fondů publikované v roce 2014.

ilustrace

Vydáno

2. výroční zasedání k EHP a Norským fondům 2009 - 2014

Dne 31. října 2013 proběhlo 2. výroční zasedání mezi Národním kontaktním místem (NKM) a zástupci donorů – Výborem pro Finanční mechanismy (VFM), Ministerstvem zahraničních věcí Norska (MZV Norska), Velvyslanectvím Lichtenštejnska ve Vídni a Misí Lichtenštejnska při EU.