Zvolte si oblast:

Dvoukolová výzva "Trondheim" k předkládání žádostí o podporu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“ financovaného z Norských fondů 2014 – 2021, vyhlašuje první kolo výzvy č. Call-3B Trondheim – předkládání projektových záměrů orientovaných na pilotní projekty, jejichž cílem je snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami.

Tato výzva č. 3B, nazvaná po norském městě „Trondheim“, je zaměřena na realizaci konkrétních opatření vedoucích k reálnému omezení farmaceutického znečištění povrchových vod. Cílí tedy na pilotní a demonstrační projekty, jejichž výsledkem je snížení obsahu léčiv a hormonů (včetně jejich metabolitů) v odpadních vodách před jejich vypuštěním do recipientu nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Jak dotační výzva probíhá

Výzva je vypsána jako dvoukolová.
V prvním kole výzvy budou posouzeny projektové záměry. Ty záměry, které budou expertní komisí doporučeny k podpoře, mohou být následně žadatelem předloženy do druhého kola výzvy formou standardní žádosti o finanční podporu.
Do druhého kola výzvy budou předkládány již kompletní žádosti vycházející z doporučených projektových záměrů prvního kola výzvy, případně upravené dle doporučení expertní komise.

Kdo může žádat

Veškeré subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky (tj. veřejné, soukromé, komerční, nekomerční a nevládní neziskové organizace).

Výše dotace

5 200 000 Kč – 26 000 000 Kč (200,000 – 1,000,000 eur)

Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny podání projektových záměrů

8. dubna 2021 (12:00 hod) – 11. června 2021 (12:00 hod)

Bližší informace k výzvě a veškeré  potřebné dokumenty naleznete na stránkách SFŽP.