Zvolte si oblast:

Učíme o klimatu prostřednictvím místa a participace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuUčíme o klimatu prostřednictvím místa a participace
Internetové stránky projektu

https://sever.ekologickavychova.cz/ucime-o-klimatu-prostrednictvim-mista-a-participace/

Číslo projektu3201400102
Realizátor projektu

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.

Partner projektu z ČR

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.

Status

Ukončeno

Popis projektu

Cílem projektu je vzdělat a metodicky podpořit klíčové regionální aktéry ve vzdělávání (realizátory, zřizovatele MAP ap.) a vzdělavatele (učitele, mimoškolní vzdělavatele) v tom, jak učit o klimatické změně skrze místo a komunitu pomocí participativního/aktivního přístupu, projektového a místně zakotveného učení. Návazně jejich prostřednictvím zapojit mladé lidi a další členy komunit napříč ČR do prozkoumávání místních příčin a dopadů a do řešení klimatické změny v místě, kde žijí.

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 300 000,00 Kč

Schválený grant

1 300 000,00 Kč